חוק הלאום

"חוק כל החוקים", כפי שמכנים אותו מומחים מעולם המשפט. מעולם בתולדות כנסת ישראל לא נחקק חוק יסוד שזכה לכל כך הרבה דיוני עומק, בהם נשמעו כל הדעות, מכל הספקטרום האזרחי והפוליטי, מכל המגזרים בחברה הישראלית, כמו חוק יסוד הלאום. זהו הרגע המכונן של הכנסת ה-20, שייזכר בתולדות דברי הימים של מדינת ישראל.

הייתה לי הזכות להיבחר על-ידי ראש הממשלה לעמוד בראש הוועדה שניסחה את החוק והביאה אותו לשלוש קריאות – עד שנכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. זהו אמון לא מובן מאליו עבור ח"כ חדש וצעיר. על כך, ועל הליווי, הגיבוי והמעורבות של ראש הממשלה לאורך כל התהליך – אני מלא הערכה והוקרה.

• תודה ל"מקור ראשון" ו"ישראל שלי" שבחרו בי לאחד מאנשי השנה שלהם:
"מקור ראשון" >> לחץ לכתבה
"ישראל שלי" >> לחץ לצפייה

נאום חוק הלאום במליאה

ערוץ הכנסת

אין לבית המשפט סמכות לפסול חוק יסוד"

פורום קהלת

"זכויות לאומיות בארץ ישראל יש לעם ישראל ולו בלבד"

ערוץ 11 – כאן

אני תומך באוחנה!